Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в Русе да бъде 500 лева, предвижда промяната в общинската наредба за определяне размера на местните данъци, която предстои да бъде обсъдена на сесията на 19 септември. Предложението на кмета Пламен Стоилов е продиктувано от обнародваните в Държавен вестник допълнения на Закона за местните данъци и такси. Въвежда се нов годишен местен данък, който се нарича данък върху таксиметров превоз на пътници. С него се облагат данъчно задължените лица за всеки автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. В тази връзка общинският съвет следва да определи годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година, като той варира от 300 лв. до 1000 лева. За 2017 година срокът за това решение е до 30 септември. 
Прогнозата за очакваните приходи от този нов данък е в размер на 373 000 лева, като това е определено на база издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината. След въвеждането на данъка ще може да се направи анализ как се отразява върху качеството и цената на таксиметровите услуги. 
Ако предложението за промените в наредбата бъде прието от съветниците, тя ще влезе в сила от 1 януари 2017 година.