4500 дeкара пасища и мери от Държавния поземлен фонд ще бъдат предложени на втори търг за отдаване на животновъди, съобщи Областна дирекция „Земеделие“. Най-голяма част от тях са в землищата на Горно Абланово и Мечка, по-малко са наличните парцели в Борово, Волово, Босилковци, Широково, Русе, Николово, Ценово, Белцов, Новград, Кривина и Беляново. За общините Борово, Бяла, Две могили и Русе началната цена е 7 лева на декар за срок от 1 година, а за останалите общини - 9 лева/декар.
Търгът ще се проведе на 16 септември от 10 часа в Областна дирекция „Земеделие“.
По време на първата тръжна сесия бяха отдадени 1329 декара пасища и мери собственост на Държавния поземлен фонд. В наддаването участваха трима животновъди от областта. 
Наетите парцели държавни пасища бяха в Брестовица, Глоджево, Кривня и Тръстеник. Земята в Брестовица бе отдадена на стартовата цена от 7 лева за декар, а за останалите терени наддаването достигна 11 лева/дка при минимално определени 9 лева/дка.