25 000 лева от общинския бюджет ще бъдат заделени за възстановяване на инфраструктурата на летателната площадка на летището в Щръклево. Това е една от по-съществените корекции в бюджета за този месец, която предстои да бъде одобрена от общинските съветници. Средствата ще бъдат насочени по бюджета на общинско предприятие „Паркстрой“ по искане на шефа на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров, тъй като са необходими, за да се изпълнят изискванията за летателна площадка. Спестените пари са от ремонт на изпускателната тръба на дигата на река Русенски Лом, от изграждането на подпорната стена на ул. „Стремление“, където имаше възможност за външно финансиране.