Проектът за промените в наредбата за обществения ред при ползването на превозни средства отново ще бъде внесен за разглеждане на идната сесия, след като през юли беше оттеглен заради спорното предложение за забрана на движението на велосипедисти по „Александровска“ и площад „Свобода“. Основната цел на промените е унифициране на текстовете в наредбата със Закона за движение по пътищата. Освен това с предложените промени ще се осигури оптимален режим за паркиране на пътните превозни средства и осъществяване на ефективен контрол върху движението и паркирането. Причина за това са и зачестилите случаи на грубо незачитане на правилата за движение и паркиране, затрудненото движение на пешеходците и майките с колички, нарушенията на обществения ред, увреждането на имущество публична общинска собственост, както и замърсяване и разрушаване на бордюри и тротоари. 
Предложенията са разгледани и обсъдени на три заседания на Комисията по организация и безопасност на движението. Създадена беше и работна група с представители на общинския съвет, общината и неправителствени организации, която да даде предложение за корекции в наредбата, съобразени с промените в Закона за движение по пътищата.
Сред по-съществените предложения е да се забрани движението на моторни превозни средства в пешеходните зони, площад „Свобода“, парковете и градините в Русе, като ограничението няма да важи единствено за линейките, полицейските и пожарните автомобили. Сегашният текст, според който забраната не се отнася за деца до 14 години с велосипеди, скейтбордове и ролкови кънки, всъщност е в противоречие с кметска заповед от декември 2005 година, с която се забранява упражняването на екстремни спортове като скейтборд и велосипеди по площадите и в централната част на града и по цялата ул. „Александровска“. 
Нов момент в наредбата е забраната за престой и паркиране на велоалеи и бус ленти. Ще се разшири забраната за паркирането на автомобили на места, обозначени за служебно ползване, като вече ще засяга и платените паркоместа от юридически лица и еднолични търговци. Причината за исканата промяна са множеството сигнали от фирми, че на местата, платени от тях, спират чужди коли.
Предвидените глоби за гражданите, нарушили наредбата, са от 10 до 300 лева, а едноличните търговци и юридическите лица ще се наказват с имуществена санкция от 50 до 500 лв. При повторно нарушение физическите лица ги заплашва глоба от 20 до 600 лева, а юридическите - от 100 до 1000 лв. Досега в общинската наредба беше разписано, че при установени нарушения виновните лица се наказват с глоба до 500 лева, а при повторно нарушение от 150 до 500 лв., като не бяха конкретизирани санкциите при физическите и юридическите лица.