Добре би било общинската управа да помисли и да изработи табели, които да напомнят на собствениците на кучета, че школските дворове не са място за разходка на домашни любимци. Това предложение направи зам.-директорът на основно училише „Васил Априлов“ Кирил Павлов на срещата на русенските заместник-директори с представителите на училищата в града. 
Дворът на нашето училище е доста голям и там постоянно някакви хора си разхождат кучетата, каза Павлов. Това крие много рискове за децата, които особено в хубаво време би трябвало да могат да ползват двора за игри и спортни занимания, добави той. Според него почти всички русенски училища страдат от това, че мнозина стопани намират оградените дворове за най-подходящото място за разходки. Рядко обаче някой от тях почиства след своя домашен любимец. 
Едни добре оформени табели, еднакви за всички училища /а и не само за училища, но и за други обществени места и градинки/, биха ни помогнали в голяма степен да освободим училищните дворове и те да бъдат изцяло предоставени на децата, убеден е Кирил Павлов.