Успешно завърши пилотният сондаж за основния газопровод на междусистемната връзка България-Румъния, който минава под река Дунав. Дейностите по интерконектора, който в момента е един от най-значимите газови проекти в Европа, се извършват от „Хабау ППС Пайплайнс Системс“. Възложители са „Булгартрансгаз“ - България и „Трансгаз“ - Румъния. 
Заради специфичните геоложки условия в района в процеса на сондиране са приложени технологии, специално разработени за този проект. Пилотният сондаж ще бъде разширен, за да може в него да се изтегли основният газопровод. 
Проектът, включващ изграждането на основния и резервния газопровод, ще бъде завършен до края на годината, което дава възможност да се транзитира газ от България към Румъния и от Румъния към България, в зависимост от необходимостите, съобщават от фирмата изпълнител „Хабау ППС Пайплайнс Системс“.
Този малък участък от 2,1 км под река Дунав бави реализацията на проекта вече трета година. Първият тръбопровод бе положен още през 2013 г. от тогавашния изпълнител - консорциум от румънски фирми. В началото на 2014 г. обаче стана ясно, че тръбите под реката са се сплескали и румънците не могат да се справят. Последва дълго търсене на нов изпълнител, избрана бе българска фирма, която обаче се отказа, преди изобщо да започне работата поради очакваните сериозни трудности. Едва през април тази година бе подписан нов договор за изграждането на участъка с австрийската фирма „Хабау“ в консорциум с холандската „Ахак“.
Междусистемната газова връзка България-Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15,4 км на българска територия, 7,5 км на румънска територия и 2,1 км подводен преход през р. Дунав. Максималният капацитет на интерконектора е 1,5 млрд. м3/г. с диаметър на тръбата 500 мм и работно налягане 54 бара. Той ще бъде дублиран с резервен газопровод със същия капацитет.
Проектът за Междусистемно свързване на газопреносните системи на Румъния и България е на стойност 9,9 млн. евро, от които 35% се осигуряват от Европейската енергийна програма.