Цените на производителите в промишлеността записват нов спад през юли, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Понижението е от 4,3% на годишна база и в рамките на 0,2% спрямо предходния месец юни. По-ниски са цените в добивната промишленост - с 9,4% на годишна база, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,8% и в преработващата промишленост - с 4%.
Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения.
Данните показват, че дефлационните тенденции не са преодолeни - нито в българската, нито в европейската икономика. На международните пазари свиването е по-значително - с 5,2% на годишна и с 0,4% на месечна база. На вътрешния пазар също вървят надолу, но по-слабо - съставният индекс записва спад от 3,8% на годишна база и от 0,1% спрямо юни. В добивната промишленост намалението е от 6% спрямо юли 2015 година, посочват от НСИ.
Намаляването на производствените цени се смята за опасна тенденция, тъй като притиска финансово предприятията. Теорията гласи, че тъй като те получават по-малко за произведените си продукти, намаляват или изобщо спират инвестициите, от което икономическата активност пада. И централните банкери по целия свят се борят срещу тази тенденция с печатане на пари, като се надяват да принудят домакинствата и фирмите да харчат вместо да спестяват и по този начин да превърнат дефлацията в инфлация.