Недостигът на работна ръка, включително квалифицирана, става все по-сериозен проблем за бизнеса. Това показват анкетите на Националния статистически институт за стопанската конюнктура през август. От липса на кадри се оплаква почти всеки четвърти мениджър и процентът на фирмите с такива трудности расте спрямо юли, докато почти всички останали бележат леко подобрение. Този фактор вече е трети, създаващ най-големи трудности за предприемачите, показват данните на статистиката.
Несигурната икономическа среда продължава да бъде най-сериозният проблем за развитието на бизнеса. От нея се оплакват почти половината (47.3%) от анкетираните. На второ място предприемачите посочват недостатъчното вътрешно търсене (25.5%). 
През август общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от юли. Подобрение на стопанската конюнктура има в промишлеността и сектора на услугите, докато понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно. 
Във всички сектори мениджърите очакват цените да останат без промяна в следващите три месеца.