През третото тримесечие на 2016 г. недостигът на подходяща работна ръка като фактор, ограничаващ разширяването на дейността на фирмите в промишлеността в България, за първи път е над 30% - рекордно високо и силно притеснително ниво. Това показва анализ на Института за пазарна икономика. С 31,8% в България три пъти повече фирми от тези в ЕС (10,6%) усещат липса на кадри. За последните две години делът им в България нараства пет пъти по бързо от този в ЕС.
Този дефицит на кадри не е от скоро, а причините се крият основно в пагубно закъснялата образователна реформа, която води до ниско качество и неадекватност на образованието на пазара на труда, посочват от ИПИ.
Недостигът на работна сила с подходяща квалификация се отразява недвусмислено на икономиката. Пазарът на труда се задъхва, заетостта расте с все по-нисък темп, икономическата активност буксува, особено при младежите, безработицата намалява бавно, много висшисти заемат работни места, изискващи средно образование, а системата на професионалното образование не произвежда подходящите кадри. 
Същевременно, натискът върху заплатите расте чрез постоянното увеличение на административно определяните минимална работна заплата и минимални осигурителни прагове. Изкуственото увеличение на доходите допълнително намалява шансовете за включване на пазара на труда, особено на младежите и на работниците с ниска или без никаква квалификация и то при сериозна маса от дългосрочно безработни и слаба икономическа активност. В крайна сметка задълбочаващите се проблеми на пазара на труда и липсата на възможност за решаването им в краткосрочен и средносрочен план неизбежно ограничава ръста на икономиката в страната, твърдят икономистите.