Нито едно от подадени седем проектни продложения на общини, институции и областната управа в Русенска област за изграждането на съоръжения за достъпна среда и детски кътове не беше одобрено за финансиране по програма „Красива България“. Оказа се, че управителният съвет на програмата не е одобрил предложенията на общините Русе, Иваново, Сливо поле и Ценово, както и на регионалната библиотека „Любен Каравелов“, които кандидатстваха с проекти за изграждането на съоръжения за създаване на достъпна среда за хора с увреждания в обществените сгради. Това означава, че нито една община и институция в Русенска област няма да се възползва от проектите за над 2 млн. лева от „Красива България“, с които да се улесни достъпът до сградите. Отхвърлен за финансиране е бил и проектът на областна администрация за обособяването на занималня за децата на служителите.