Нели ПИГУЛЕВА
Герб на България от знойните социалистически години все още украсява една от старите жилищни сгради на улица „Славянска“. Зданието е строено през 50-те години на миналия век. Тогава е имало такава практика - на нови помпозни сгради, достатъчно високи, отгоре да се поставя гербът - за слава на държавата и строя, обясни историкът и дългогодишен преподавател в Русенския университет Живодар Душков. 
Гербът e с наперения лъв, застанал между житни снопи, над главата му е изгряла петолъчната звезда, символ на комунизма, а под долните му лапи е нагънато знаме. На цветния герб тогава знамето е червено и там е изписана сакралната за комунистическия режим дата: 9.IХ.1944 година - датата, която се смята за начална за социалистическа България. След като през 1981 г. страната реши и отбеляза с гръмовна тържественост 1300 години от създаването на държавата от Аспарух, гербът бе променен и „знамето““ се надипли на два пъти, за да побере двете дати. 
Такъв герб имаше и върху покрива на Дома на културата - също достатъчно помпозна сграда, вдигната в стила на сталинисткия необарок. Там обаче гербът бе свален скоро след като настъпиха промените в политическия режим през 1989 г. Докато на кооперацията на „Славянска“ липсва само половината от петолъчката.