Шестима ще са архитектите в новото звено „Културно наследство“ в община Велико Търново, които ще решават съдбата и на многобройните паметници на културата в Русе. Специалистите ще отговарят за контрола на недвижимите културни ценности от местно значение не само във Велико Търново и Русе, но и в Габрово, Силистра и Разград. Те ще могат да издават писмени становища за сградите паметници, които не са категории от световно и национално значение, намиращи се в общините в Северен централен район. Звената ще работят под методическото ръководство на Националния институт за опазване на недвижимото културно наследство, назначаването на специалистите ще става след съгласуване с института, който ще ги образова методически. Новите звена ще разполагат с част от правомощията на Националния институт за недвижимо културно наследство по отношение на проектите за ремонт на покриви и фасади на сградите паметници на културата с местно значение. Очаква се съвсем скоро търновското звено да заработи официално, след като решението за създаването му беше гласувано от общинския съвет в Търново в четвъртък.  
След промените в Закона за опазване на културното наследство се създадоха шест регионални звена в страната, като едното от тях е със седалище в старопрестолния град. Както „Утро“ писа, при гласуването на промените в закона през юни пламна енергичен дебат между русенските и търновските депутати къде точно да се намира центърът в Северен централен район. Тогава всички русенски депутати, независимо от коя партия са, се обединиха, като изтъкнаха, че Русе е най-важният културен център в региона, има и по-голям административен капацитет, а туристите от Европа по „Дунав мост“ първо виждат крайдунавския град. Мотивите им обаче явно не бяха достатъчно убедителни, тъй като лобито на Русе събра само 36 гласа и залата реши Велико Търново да поеме отговорност за нашите местни символи.