Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

2 експерти, търговия, висше обр. – БА, СУ, икономика, търговия, МИО, европеистика
2 технически сътрудници, средно/висше обр. – БА, стопанско управление
1 сервизен техник, средно обр. – техническо, компютърна грамотност, шофьорска книжка
2 специалисти продажби, средно обр. – техническо, компютърна грамотност, шофьорска книжка
1 асистент в офис, средно обр. – икономическо, английски/немски/френски/турски или друг чужд език, компютърна грамотност, шофьорска книжка
2 инженери поддръжка, висше обр. – техническо
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство, компютърна грамотност
1 продавач консултант, средно обр. – икономика
1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, английски/румънски език
1 продавач консултант, средно обр. – търговия
3 преподаватели, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности, висше обр. – НУП, ПНУП, педагогика, компютърна грамотност
3 електротехници, промишлено предприятие, средно обр. – електротехника, английски език, компютърна грамотност
1 специалист качество, висше обр. – химия, икономика, инженерство, английски език, компютърна грамотност
1 лаборант, средно обр. – химия, компютърна грамотност
1 счетоводител оперативен, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 икономист, висше обр. – икономика, счетоводство, компютърна грамотност
2 монтажници, климатични и хладилни инсталации, средно обр. – електроника и енергетика, кат. В
1 асистент офис, средно обр. - икономическо
1 мениджър покупко-продажби, висше обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно обр. - търговия
1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт
2 служители резервации, средно обр. - туризъм
2 специалисти туризъм, висше обр. - туризъм
1 техник, компютърно програмиране, висше обр. - КСТ
2 техници на електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ
2 ръководители на счетоводен отдел, висше обр. – бизнес мениджмънт/маркетинг/счетоводство/стопанско управление
1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление
1 технически изпълнител, клиентски център, средно обр. - икономическо
1 работник техник на газови съоръжения и оборудване, средно обр. - техническо
1 технолог химик, средно обр. – химия, английски език, компютърна грамотност
1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси 
1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси 
2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло
6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

1 обслужващ кулинарен щанд,  основно обр.
2 технически сътрудници, средно обр.
2 носачи товарачи на стоки, основно обр.
1 оперативен счетоводител, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
3 продавачи консултанти, средно обр.
2 технически сътрудници, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
2 монтажници на климатични и хладилни инсталации, средно обр.
2 организатори куриерска дейност, средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр
1 офис асистент, средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
1 електромонтьор, основно/средно обр.
2 консултанти/промотьори продажби, средно обр.
1 моделиер, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 бармани, основно/средно обр.
5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 учител по история и география
1 учител начален етап ПИГ – английски език, за с.Николово
1 учител по английски език, за с.Николово
1 учител прогимназиален етап ПИГ – БЕЛ и английски език, за с.Николово
1 учител по физическо възпитание и спорт, за с.Николово
1 огняр в училище, средно обр., правоспособност, за с.Николово
5 учители ПИГ, НУПЧЕ – английски език
1 учител по математика
1 учител по теоретично обучение – електроника
2 помощник-възпитатели в детска градина
1 работник по поддръжка в детска градина, средно обр.
1 технически сътрудник в детска градина, висше обр. – финанси, английски език, компютърни умения
3 учители в детска градина, предучилищна педагогика
1 учител по английски език, за гр.Мартен
1 учител по биология химия и физика, за гр.Мартен
1 учител по икономически дисциплини
1 учител по биология и химия, за с.Семерджиево
1 учител по география и история, за с.Семерджиево
1 учител ПИГ – математика, за с.Семерджиево
2 начални учители ПИГ, НУП, стаж, за с.Семерджиево
1 учител по спортна подготовка, треньор по вдигане на тежести
2 учителr ПИГ прогимназиален етап
1 учител лектор по изобразително изкуство, стаж
1 чистач в детска градина, средно обр.
1 учител прогимназиален етап – ПИГ, математика, информатика и информационни технологии
2 учители прогимназиален етап – ПИГ, български език и литература
1 учител начален етап, НУПЧЕ, английски език
1 помощник-възпитател, висше обр. – ПУП/НУП /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 учител по теоретично обучение – логистика/управление на транспорт, опит
1 учител по практика – корабни машини и механизми/ДВГ, опит
1 технически секретар в училище, висше обр., компютърни умения
3 начални учители ПИГ, начална училищна педагогика
2 начални учители, начална училищна педагогика
1 работник за поддръжка на сгради в училище, средно професионално обр.
1 педагогически съветник, психология
2 начални учители, НУП, 10 години стаж
1 учител по БЕЛ, компютърни умения, 15 години стаж
1 учител начален етап по музика и изобразително изкуство, английски език, 5 години стаж
3 начални учители ПИГ, английски език, 5 години стаж
1 учител по информационни технологии, английски език, 5 години стаж
1 учител в начален етап, ПУП, 1 година стаж
2 учители по информатика и информационни технологии
1 учител по български език и английски език
1 учител по физическо възпитание и спорт
1 учител начален етап, 1-4 клас, немски език, НУПЧЕ
5 учители в детска градина, ПУП
2 учители по английски език
1 помощник-възпитател в частна детска занималня, ПУП/ПНУП
2 учители по български език и литература
1 учител по физическо възпитание и спорт – на 6 часа
1 учител по история и цивилизация – на 4 часа
1 учител по изобразително изкуство – на 3 часа
1 учител по технологии и предприемачество
1 учител по английски език, за с.Сваленик
1 младши учител в частна детска градина, ПУП/НУП/ПНУП/социална икономика/психология
**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално обр.), както и компютърни умения.

5 рецепционисти, 5 сервитьори, 5 бармани, средно обр., английски/френски/немски/турски език, 2 години опит
5 миячи, 5 готвачи, средно обр., английски език, 2 години опит
5 камериери, средно обр., английски/немски език, 2 години опит
*Местата са за работа на круизни кораби в Европа

2 детегледачки – център от семеен тип за деца и мрадежи с увреждания, средно/основно обр.
1 комплектовчик на дребни елементи – промишленост, основно обр.
10 охранители, основно обр.
1 рецепционист в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
1 шофьор международни превози, средно обр., кат.С+Е, руски и украински език, 2 години стаж
1 домакин чистач на сграда, основно/средно обр.
1 администратор камериер, средно обр., компютърни умения
1 шофьор на тежкотоварен автомобил и на автокран, без изискване за обр., кат.СЕ+Д, правоспособност
2 хамали – товаро-разтоварна дейност, основно обр.
1 шофьор куриер, средно обр., кат.С
2 търговски представители, висше техническо/икономическо обр., немски/английски език, компютърни умения
2 шлосери електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност, 1 година опит
2 техници механици на подемна техника, основно обр., опит
2 оператори на газстанция, средно обр., компютърни умения
1 началник на смяна – производство на филтри за автомобили, средно обр., опит
4 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, основно обр.
1 касиер счетоводител, висше обр. компютърни умения, работа със счетоводни програми, 3 години стаж
1 технически сътрудник – снабдяване, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 шофьор на лекотоварен автомобил, кат.В, основно/средно обр.
30 машинни оператори, производство на детайли за автомобилната промишленост, основно обр.
2 продавачи консултанти на пакетирани стоки – в денонощен магазин, средно обр.
1 гладач – химическо чистене, основно обр.
1 офис сътрудник, средно обр., английски език, компютърни умения
4 земекопачи, без изискване за обр. и стаж
10 зареждачи в промишлено производство, основно обр.
1 майстор на тестени изделия, основно обр., опит
2 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, средно обр., правоспособност, 1 година опит
2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., кат. В, опит
2 събирачи на отпадъци, основно обр.
1 оксиженист, основно обр., правоспособност
2 чистачr, основно обр.q eokfjf ;sijf e kd 4 ‘did
1 продавач на хранителни стоки, средно обр. /за гр. Мартен/
2 продавачи в заведение за бързо хранене, компютърни умения, подходящо за студенти
2 медицински сестри, висше обр.
1 технически секретар, висше/средно обр., компютърни умения, отличен английски език
5 оператори на машини, машиностроене, средно обр., предлага се обучение
2 носачи товарачи на стоки - в склад, средно обр.
1 асистент на прокурист, висше обр., английски език, компютърни умения, опит
5 камериерки, средно обр., английски език, работа в Малта
1 оператор на металорежещи машини, средно обр., опит
1 общ работник в строителството, основно обр.
1 секционен майстор – чорапно производство, основно обр., опит
1 монтажник на автостъкла, средно обр., шофьор кат.В
1 работник – производство на строителни смеси, средно обр.
1 специалист, търговия, висше обр., компютърни умения
1 дърводелец, средно професионално обр., правоспособност за мотокарист
1 общ работник – пакетиране на въглища, основно/средно обр.
1 матричар, 1 аргончик, 1 контрольор по качеството – производство на инструментална екипировка, средно техническо обр., правоспособност, опит
1 диригент, висше обр. – оперно и оркестрово дирижиране, стаж, руски, английски, немски, френски, италиански и испански език
1 технолог – керамични изделия, висше обр. – технология на силикатите, руски и украински език, компютърни умения, 3 години стаж
1 технически изпълнител, средно обр., английски език, шофьор кат.В
40 служители – информация, средно обр., английски/немски/френски език, компютърни умения, работа в гр.Варна 
5 лични асистенти – обгрижване на възрастни хора, основно/средно обр., говорим немски език, шофьорската книжка кат.В и опитът са предимство, работа в Германия
2 експерти – обучение и квалификация, шевно производство, средно професионално обр., компютърни умения, 5 години опит
1 технолог нормировчик - шевно производство, средно професионално обр., компютърни умения, 3 години опит
4 технолози - шевно производство, средно обр., компютърни умения, 5 години опит
1 бригадир - шевно производство, средно обр., компютърни умения, 5 години опит
1 помощник-бригадир - шевно производство, средно обр., компютърни умения, 3 години опит
1 технолог организатор в отдел механици - шевно производство, средно обр., компютърни умения, 3 години опит
10 гладачи, основно обр., опит
10 общи работници в чорапно производство, основно обр.
7 общи работници в строителството, основно обр.
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
2 общи работници в кланица, средно/основно обр.
1 технически сътрудник – с немски език, средно езиково/висше филологическо обр., компютърни умения
4 шлосери, средно/основно обр.
1 офис секретар, средно обр., компютърни умения, работа с CorelDraw
6 оператори на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
10 опаковачи разопаковачи – промишлено производство, средно/основно обр.
2 дърводелци – изработване на играчки и съоръжения за детски кътове, средно/основно обр., предлага се обучение
1 козметик, 1 маникюрист, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьори кат.В
1 контрольор по качеството – производство на тръби, висше техническо обр., компютърни умения, една година опит
3 работници на линия за производство на тръби, средно обр., за с.Иваново
8 водопроводчици, средно обр., опит, командировки из страната
3 строителни техници, средно професионално обр., опит, командировки из страната
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
5 представители на бизнес услуги – по проект „Лебара”, средно обр., френски/немски/испански/английски език, работа в София, фирмата предлага настаняване
7 зидаро-кофражисти, без изискване за обр., 1 година опит
10 общи работници в мебелно производство, без изискване за обр.
1 шофьор на пътнически бус, кат.Д, средно обр.
3 общи работници – изкопни дейности, без изискване за заемане
1 оператор – производство на стиропласт, средно обр., за гр.Ветово
10 комплектовачи – електроинсталационни детайли, средно обр.
1 крояч – на банциг, в шевно производство, основно обр.
10 електромонтажници, основно обр.
2 общи работници – почистване на тревни площи, без изискване за обр.
1 психолог в социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 организатор производство, средно обр., компютърни умения, немски език, за гр.Бремен, Германия
2 шлосери настройчици на машини – производство на картонени изделия, основно обр., предлага се обучение, за с.Щръклево
1 продавач пласьор – разносна търговия, средно обр. сезонна заетост, подходящо за студент
3 шофьори – разносна търговия, кат.В/С, средно обр., опит
2 миячи в заведение, без изискване за обр.
2 фризьори, основно/средно обр., опит
2 маникюристи педикюристи, средно специално обр./завършен курс/опит
2 бармани, средно обр., опит
1 готвач, средно професионално обр., 1 година опит
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
4 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
2 сервитьори, средно обр., може и без опит
2 хигиенисти – търговски обект, средно обр.
1 медицинска сестра - на 4 часа, за социално заведение, висше обр., стаж
1 психолог - социално заведение, висше обр., стаж
8 работници в дърводелски цех, основно/средно обр., за с. Пиргово
1 общ работник в автосервиз, основно обр.
1 автомонтьор, средно обр., опит
1 снабдител доставчик, средно обр., шофьор кат.В
3 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр.
1 монтажник – производство на пластмасови изделия за баня, средно/основно обр., опит
1 мебелист, мебели за баня, средно/основно обр., опит
1 шлайфист, производство на мебели за баня, средно/основно обр.
1 електротехник на автомобили, висше/средно обр. – електроспециалности, компютърни умения, опит
2 общи работници – металообработване, средно/основно обр.
2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.
2 хигиенисти, офиси – едното място е на 4 часа, основно обр.
1 шлосер, основно/средно обр., опит
4 комплектовачи – производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.
2 настройчици на преси - производство на електроинсталационни изделия, висше/средно техническо обр.
1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство
2 рецепционисти в хотел, средно обр., компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
32 опаковачи на чорапни изделия, основно обр.
10 машинни оператори, 2 докери, 2 общи работници, 1 опаковач, 2 машинни оператори на циркуляр – мебелно производство, средно обр.
10 машинни оператори в хранително-вкусова промишленост, средно обр.
4 зареждачи на линия за електроинсталационни изделия, основно обр.
2 общи работници в производство на инструментална екипировка, средно/основно обр.
16 служители в магазин от търговска верига, средно обр.
4 охранители – за инкасо екип, средно обр., шофьори кат.В
7 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., за обучение
1 технически изпълнител – тракторист, средно/основно обр., правоспособност
2 продавачи консултант в магазин за строителни материали и фаянс, средно обр., компютърни умения, опит
3 работници във фазаново стопанство, без изисквания за обр.
2 социални асистенти, средно обр.
3 складови работници, средно/основно обр.
1 чистач в търговски обект, средно обр.
9 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокаристи
3 специалисти – управление на логистична верига, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения
3 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения
40 оператори – производство на аксесоари за автомобили, средно обр.
3 апаратчици – химически процеси, средно обр., стаж
10 оператори /стругар, фрезист, пробивчик/, средно техническо обр., опит
10 шлосери пресьори, средно техническо обр., опит
3 стругари, средно професионално обр.
2 електрончици, средно професионално обр.
3 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.
5 заварчици СО, средно/основно обр.
2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.
1 заварчик, средно техническо обр., 2 години опит
2 охранители – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В
3 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо обр., опит
1 стругар, 1 фрезист, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)
3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
3 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже
2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
1 шофьор - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
15 гладачи, основно обр., опит
2 накатвачи, основно обр., опит
1 ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
2 шивачки, основно обр., опит, за гр. Мартен
10 шивачи - права машина, 2 шивачи - оверлог, основно обр., опит, за с. Ново село
3 гладачи, средно специално обр.
1 оценител на облекла, средно специално обр.
2 общи работници в шевно производство, основно обр.
2 технолози, 1 организатор спедиция и товаро-разтоварни дейности, 1 склададжия – шевно производство, средно обр.
3 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения
3 оператори на плетачни машини за чорапи, средно обр.
3 тапицери, 2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит
11 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
6 кроячи, средно обр.
18 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти
6 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
78 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Агенцията по заетостта, член на EURES мрежа, търси - работници по изолация - специалисти за работа с гипсокартон. До интервю с работодателя /фирма UAB Hidrostatybos servisas, гр.Вилнюс, Литва/ ще бъдат допускани само кандидати с минимален опит от 2 години в работата с гипсокартон. Повече информация за работното място и начина на кандидатсtване на http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2260 и на тел. 0879 006 146 - Ел.Богданова-EURES съветник.

*Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Хърватия. Работните места са за професия - готвач. Работодателят е HOTELI ZIVOGOSCE D.D., област Сплит-Дубровник -www.zivogoscehotels.com; За повече информация http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2299; или на ел.поща : [email protected], тел. 0879 006 146.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

11 санитари, основно обр.
1 барман, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 бармани, основно обр.

Други СРМ към деня

2 учители, начален етап на основно образование, висше обр. /за гр.Две могили/
2 учители в детска градина, висше обр. – преучилищна педагогика /за с.Баниска/
2 учители в детска градина, висше обр. – преучилищна педагогика /за с.Кацелово/
2 учители в детска градина, висше обр. – преучилищна педагогика /за гр.Две могили/
1 учител, начален етап на основно образование, висше обр. /за с.Ценово/
1 възпитател, висше обр., начална училищна педагогика /за с.Ценово/
1 учител по география и икономика, висше обр. по специалността /за с.Ценово/
1 учител по трудово обучение и изобразително изкуство, висше обр. /за с.Ценово/
1 старши учител, начален етап на основно образование, висше обр. /за с.Новград/
2 зареждачи, средно обр. /за гр.Бяла/
1 учител, начален етап на основно образование, висше обр. /за гр.Бяла/
3 учители начален етап в ПИГ, висше обр. - начална училищна педагогика /за гр.Бяла/
1 учител по български език, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/
1 старши учител прогимназиален етап, физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Новград/
1 старши учител прогимназиален етап, история, висше обр. /за с.Новград/
2 учители в детска градина, висше обр. - ПУП /за с. Горно Абланово/
1 комплектовчик, основно обр. /за гр.Русе/
3 машинни оператори - кроене, основно обр. /за гр.Русе/
1 учител I-IV клас, висше обр. - начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
2 учители възпитатели в полуинтернатни групи, висше обр. - начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр., начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
1 учител по биология и химия, висше обр. – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
17 машинни оператори, шиене на облекла, основно обр. /за гр.Русе/
10 гладачи, основно обр. /за гр.Русе/
1 детска учителка, висше обр. – предучилищна педагогика /за с.Караманово/
1 шлосер, средно обр. /за с.Копривец/
2 касиери, средно обр. /за гр.Бяла/
1 носач товарач, основно обр. /за гр.Бяла/
1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/
1 главен специалист, средно образование /за гр.Борово, Община/
13 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

5 оператори, шевно производство, без изискване за обр. /за гр. Русе/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.