Макети на лешояди ще привличат младите птици към безопасни места за хранене, съобщиха от Природен парк „Русенски Лом“. Експерти от парка и Дружеството за защита на птиците са поставили макетите на площадката за изкуствено подхранване край природозащитния комплекс „Ломовете“. Тя се намира в непосредствена близост до изкуственото гнездо, в което са поставени трите млади лешояда. Те бяха докарани от европейски зоологически градини по-рано през август. След като младите птици бъдат пуснати на свобода, макетите трябва да ги привлекат към мястото, където е осигурена безопасна храна. То ще се поддържа до отлитането на египетските лешояди на юг. Дейността се извършва в рамките на LIFE+ проекта на БДЗП „Помощ за египетския лешояд“.