Дейността на земеделските производители освен трудна за извършване, е и трудна за осчетоводяване. Голям процент от занимаващите се със земеделие са малки производители, най-често ЕТ, които използват услуги на външни счетоводни фирми.

Отчитането на дейността, продукцията, финансовите средства, печалби, загуби и инвестиции са задължителни елементи от воденето на счетоводството при всяко бизнес начинание. Ако човек няма необходимото образование, може напълно да изгуби нишката на процеса.

Колкото и да разчита на счетоводителя си, всеки земеделски производител трябва да има поне базови познания в материята, за да не изпусне основни важни моменти.

На пазара съществува информационен продукт, който конкретно разглежда темата за счетоводството при земеделските производители.  Това е изданието на РС Издателство и Бизнес консултации – „Счетоводство за земеделски производители – практическо ръководство“.

Темите, които вероятно затрудняват и Вас – осигуряване на земеделски производители, облагане на доходи,  отчитане на продадена продукция,  възстановяване на ДДС, са част от разгледаните в наръчника. Важно е, когато се процедира при тези ситуации, взетите решения да са напълно сигурни и законосъобразни, за да се избегнат наказателните мерки от страна на институциите, както и съответните глоби.

Изданието е електронна книга на CD, както и по-голяма част от продуктите на издателството.  Авторският екип се състои от Наталия Василева, Елена Илиева и доц. Светлозар Стефанов. Съдържанието е под формата на практически казуси и техните експертни решения – конкретни и приложими, представени с името на експерта, отговорил на въпроса, както и точните законови основания за даденото решение.

Препоръчително е всеки земеделски производител да се запознае с основните аспекти на земеделското счетоводство. Много често дори и самите счетоводители не са напълно наясно с правилното процедиране при определени ситуации. Объркващи са и честите промени в закони и разпоредби, които притесняват работещите в тази област.

Удобството на това издание – „Счетоводство за земеделски производители“ идва и от това, че форматът му позволява получаването на актуализации, които за закупилите веднъж ръководството са безплатни. Актуализациите се получават като нови казуси, съобразени с последните законодателни промени. Актуализацията става единствено чрез връзка с интернет без каквато и да е последваща ангажираност от страна на закупилия ръководството.

От издаването му през 2015 г. наръчникът е актуализиран 2 пъти с общо 18 нови казуса. От издателството в момента подготвят нова порция казуси, с които да допълнят и обновят съдържанието .

Повече информация относно конкретното съдържание на електронната книга ще намерите ТУК