Решим ли сами да си сложим новият бойлер или се доверим на неправоспособно лице, гаранцията, която ни я дава търговецът отпада. Това съобщи инж. Мирослав Йотов, директор на главна дирекция "Надзор на пазара" в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

"За да е валидна гаранционната карта и гаранционното обслужване, което трябва да се поеме от производителя и оторозирианите от него сервизи, самият бойлер трябва да бъде монтиран от компетентни лица. По този начин те ще поемат отговорността и ще поправят изделието, ако то има дефект", обясни Йотов.

Така, за да сме застраховани, че при евентуален проблем с уреда няма да плащаме за ремонт, ще трябва да се бръкнем допълнително за да ни сложат бойлера в банята.

Сумите, които искат сервизите са между 50 и 90 лв., пише "Монитор". В цената влиза демонтаж на стария уред и монтиране на новия електрически бойлер.

Експертите обясниха, че според Закона за защита на потребителите при покупката на уред имаме право да се възползваме от задължителна 2-годишна гаранция. Това правило обаче отпада, ако в условията на търговеца изрично е записано, че не се зачита никакъв гаранционен срок, дори даван ни от закона, ако уредът е монтиран от нелицензиран майстор.

Ако търговецът е пропуснал да отбележи това в инструкциите си, експертите ще трябва да дойдат у дома и да установят поради какви причини е настъпила повредата. Това означава, че ако уредът се е развалил поради некачествен монтаж или неправилна експлоатация от наша страна, правата ни като потребители отново отпадат.

Директорът поясни, че във връзка със зачестилите инциденти с бойлери, включително и с фатален изход, агенцията е решила да предприеме по сериозна информационна кампания с цел ограничаване и предпазване от рисковете, свързани с ползване на електрически бойлери.

Инициативата ще се осъществява съвместно с Комисията за защита на потребителите (КЗП) и с подкрепата на Българската асоциация на електротехниката и електрониката като част от финансиран с евросредства проект за съответствие на продуктите с изискванията за енергийна ефективност, осъществяван в 12 държави.

Инспекциите вече са започнали, ще бъдат проверени около 300 обекта в цялата страна.