Богата програма със стажове, практикуми, семинари и много полезни събития за студентите още от първи курс подготвя в момента ръководството на факултета „Бизнес и мениджмънт“ в Русенския университет. Младежите още в началото на обучението си получават възможност да работят с представители на бизнеса, а впоследствие студенти с добра подготовка и желание за развитие получават предложения за стажове и работа от партньорски фирми и организации. При завършването на бакалавърската степен студентите от специалностите „Индустриален мениджмънт“ и „Публична администрация“ могат да кандидатстват за награда за високи постижения, осигурена от факултета, и така да си покрият таксите за магистърска програма.
Студентите в Бизнес факултета могат да намерят изява и зад граница. Факултетът „Бизнес и мениджмънт“ има споразумения с 30 университета и фирми от Европа, предлагащи платени стажове и обучение с европейски стипендии по програма Еразъм +. Два пъти годишно изявени студенти от бизнес специалностите участват в академичен и професионален обмен в европейски страни, което прави дипломата им още по-ценна.