През второто тримесечие на 2016 г. активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, намаляват след няколко поредни тримесечия с ръстове, показват данните на БНБ. В края на юни общият им обем възлиза на 2,24 млрд. лв., като се свива със 17 млн. лв. за три месеца и със 149,3 млн. лв. за година. Статистика на централната банка показва, че фондовете инвестират все повече в акции, за да търсят по-голяма доходност, която облигациите и депозитите почти не носят.
Тримесечното понижение от 0,8% идва на фона на разпродажбите на финансовите пазари в самия край на юни след резултатите от референдума във Великобритания за членството в Европейския съюз. Годишният спад е от 6,3% след годишното покачване от 2,6% през първото тримесечие.
По-ниската стойност на активите идва основно по линия на чуждестранните инвестиционни фондове, защото тези на местните се покачват. Към 30 юни 2016 г. местните инвестиционни фондове управляват 859,9 млн. лв, като спрямо второто тримесечие на 2015 г. активите им растат с 11,7 млн. лв., или с 1,4%. В сравнение с края на март активите се увеличават с 60,1 млн. лв. или със 7,5%.
Ативите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 30,2 млн. лв. (11%) до 305,3 млн. лв., а активите на балансираните фондове се увеличават с 40,4 млн. лв. (29,5%) до 177,2 млн. лв.
Тези ръстове са показателни за търсенето на алтернативна доходност с оглед на много ниските лихви по депозитите. Именно фондовете в акции и балансираните съумяват да предложат по-висока възвръщаемост.