Д-р Лидия Стефанова е завършила медицина в Медицинска академия в София през 1976 година. Веднага след това започва работа като анестезиолог-интензивист в тогавашната Окръжна болница и вече 40 години е на това поприще. Половината от тях д-р Стефанова работи като началник на отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ /ОАИЛ/ и след кратко прекъсване заради реформи в болницата от юни тази година отново е начело на най-тежкото звено в лечебното заведение.


- Д-р Стефанова, какви пациенти попадат в отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ /ОАИЛ/?
- Основно в ОАИЛ идват пациенти след големи планови и спешни хирургични интервенции от уролози, ортопеди, съдови и пластични хирурзи. Не са малко и случаите, когато в интензивния сектор с хирургична насоченост се настаняват пострадали в катастрофи с тежки травми, с черепно-мозъчни травми, след изгаряния, кръвоизливи в стомашно-чревния тракт.
- Колко пациенти в критично състояние са приети в отделението от началото на годината?
- Средногодишно през отделението минават около 600 пациенти, като тези в критично състояние са близо 150. От януари до момента при нас са настанени поне 100 човека, които са се нуждаели от спешна намеса на екипа ми. 
Повечето от тях са били с преустановени жизнени функции и се е налагало да се прилага кардиопулмонална ресусцитация /реанимация за възстановяване на дишането и на кръвообращението чрез апарати/. Когато е било възможно, пациентите са били възстановявани до състояние, което позволява последващо лечение в съответните отделения. 
- Има ли починали от приетите в критично състояние?
- Естествено, че измежду пациентите, претърпели катастрофи и тежки битови инциденти, има починали, защото не всяка съчетана травма е съвместима с живота. Когато увредата в организма е много голяма, болните не могат да оцелеят, защото изпадат в будна кома и ако до определено време не излязат от нея, умират. Голяма част от пациентите ни обаче са получили качествена медицинска помощ и са оживели.
- Спомняте ли си по-интересни случаи, когато сте спасили човешки животи?
- В моята практика съм имала уникални случаи за спасяване на пациенти, които по правилата на медицината не би трябвало да оцелеят. Примери не мога да дам, защото информацията при нас е конфиденциална, а и медицината не позволява това. Аз обаче винаги съм се ръководила от принципа да дам от себе си максимално от своите знания и умения, защото човешкият живот е един, и така съм успявала да върна много хора към живота.
- Какво представлява медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение“?
- Анестезиологията като дума и наука означава обезболяване и затова всички болезнени манипулации върху човешкия организъм преминават безболезнено с участието само на анестезиолози. Това са лекари, които предизвикват състояние на анестезия и последващо възстановяване от него по време и след хирургична интервенция. Преди всяка операция е задължително да се направи клиничен преглед на болния и да се подготви за анестезия, за да се гарантира безопасността му. Пациентът е уведомяван за възможните рискове и усложнения от предстоящата упойка и трябва да даде съгласие за привеждането му под упойка. След обезболяването обаче тежките ситуации, които настъпват при тежки черепно-мозъчни травми, съчетани контузии от катастрофи, кръвоизливи в стомаха или някакви тежки заболявания, изискват продължително интензивно лечение от анестезиолози, които коригират анемичния синдром, водно-електролитните състояния, държат в ръцете си дишането чрез апаратна вентилация. Така че, освен успокояване на болката, тези специалисти имат и редица други функции. Затова специалността „Анестезиология и интензивно лечение“ в последните петнадесет години взе приоритет и стана една от основните специалности в света. За отбелязване е обаче, че тя се развива много бързо и изисква много скъпа апаратура и познания във фармакологията, терапията, физиологията и патофизиологията, както и в неврохирургията, хирургията, урологията и в още редица специалности.
- С каква апаратура разполага ОАИЛ?
- В отделението има осем висококласни апарата за обдишване, които се наричат респиратори. С тях се поемат функциите на белия дроб, когато те са нарушени. Те са на фирма „Дрегер“ и са морално остарели, но все още вършат работа и засега са достатъчни. Но тъй като техниката се развива много бързо, на пазара се появяват надградени апарати, които имат повече софтуерни продукти и правят обдишването на пациентите по-физиологично.
- Да разбирам ли, че в отделението има нужда от апарати с повече софтуерни продукти?
- Да. Техниката в отделението е на 10 години и вече е морално остаряла във връзка с развитието й. Новите апарати обаче са скъпи и закупуването им не зависи от нас.
- С колко легла разполага интензивният сектор с хирургична насоченост и колко е персоналът в цялото отделение?
- В интензивния сектор има 10 легла, които винаги са заети от пациенти, претърпели тежки пътни инциденти, битови травми или сложни операции. В цялото отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ работят общо 67 медици - 9 от тях са лекари анестезиолози, има и трима специализанти. Медицинските сестри и акушерките са 31, останалите са санитари. Всички те работят 24 часа в денонощието на 12-часови дежурства. В отделението обаче също има кадрови дефицит, но аз го приемам като задължение и засега всички успяваме да постигнем добър синхрон между нашето звено и оперативните специалности. В този ред на мисли искам да благодаря на моите колеги за положените наднормени часове, с което изразяват съпричастност към болницата, в която работят.