Районната колегия на Българския лекарски съюз излезе със становище, в което остро осъди поведението на д-р Таня Попова, личен лекар в Две могили, която нашумя в цялата страна, но не с професионален успех, а с недопустима постъпка. На 3 август д-р Попова остави уж за пет минути деветмесечното си бебе в колата си, спряна на паркинга пред храма „Св.Троица“. След около половин час заключеното дете започна да се обезводнява и да плаче отчаяно в заключената кола и бе спасено след разбиване на автомобила от повиканите полицаи. По-късно се оказа, че многодетната майка не за пръв път си позволява такава безотговорност.  (От стр. 1)
Заради серията идентични случаи Лекарският съюз ще й наложи наказание, а при ново подобно поведение ще иска заличаването й от регистъра на колегията за определен срок /декларацията публикуваме отделно/. Това на практика означава лишаване на д-р Попова от правото да практикува лекарската си професия.
Все още тече проучването, с което да се установи има ли риск за оставеното без надзор в заключената кола бебе.  
Социалните служби реагираха светкавично и веднага взеха детето от д-р Попова. Въпреки нейната съпротива, от отдел „Закрила на детето“ успяха да я убедят, че бебето трябва да бъде отделено от нея. Лекарката има четири деца. Двете най-големи живеят при баща си, третото е записано на седмична ясла, а най-малкото в момента й е отнето. 
Преди година тя оставила третото си дете голо в колата на паркинг в Бяла и минувачи се обърнали за помощ към полицията. Преди месец многодетната майка отново оставила за около половин час най-малкото си дете в същото БМВ пред Къщата на Калиопа на бул.“Придунавски“. Тогава магазинерка се обадила на тел.112, но до идването на полицаите жената се върнала до колата. 
Затова и материалите по случая от началото на август бяха приобщени от прокуратурата към другата идентична разработка, случила се само преди месец.  
Мярката за закрила на бебето е за срок от един месец. Това означава, че до началото на септември предстои да станат ясни и резултатите от проучването. 
Изпратили сме писма до прокуратурата и до дирекция „Социално подпомагане“ в Две могили, но на този етап все още не са ни върнали отговор, каза шефът на социалната служба в Русе Цветлин Симеонов, като увери, че се работи, а срокът е едномесечен. През това време детето е настанено в Комплекса за социални услуги за деца и семейства. 

БЛС: Строго осъждаме поведението на д-р Попова

Инцидент на 3 август 2016 година с оставено без надзор бебе на 9 месеца, заключено в лек автомобил на паркинг при над 30-градусови летни температури, предизвика широк отзвук сред обществеността в гр. Русе. Случаят заостри вниманието на органи на реда, лекари, социални работници и медии и поради факта, че майката на детето е лекар - д-р Таня Попова, и че инцидентът се случва за пореден път в рамките на 2 месеца. Социално неприемливото поведение на майката провокира разглеждането му и от съсловната организация на русенските лекари. На заседание на Етичната комисия на РК на БЛС се обсъди случаят и се взе решение РК на БЛС да излезе със свое становище.
От представителите на най-хуманната професия - лекарската, се очаква да бъдат пример за отношение към  най-уязвимите членове на обществото - деца, възрастни и хора в неравностойно положение. Тяхната съпричастност и състрадателност не бива да се подлага на съмнение. Поведението им се разглежда и оценява с особено внимание от обществото и всякакви действия или бездействия от тяхна страна, противоречащи на общоприетите морално - етични норми уронват престижа на съсловието и петнят званието „лекар“.
РК на БЛС в Русе категорично не приема подобно поведение от страна на д-р Таня Попова към собственото й дете и осъжда строго постъпката й, накърняваща достойнството и честта на лекарската професия. Предвид  социалната и значимост и повторяемост, порицава действията и предлага да й се наложи наказание в съответствие с Правилника за работа на комисията по професионална етика на РК на БЛС-Русе. Поради усложненото социално положение на д-р Попова комисията се въздържа от максималните предвидени в правилника санкции. Декларираме, че при нов инцидент с участие на въпросния колега, свързан с недобросъвестно и непрофесионално отношение спрямо семейството, пациентите и колегите, РК на БЛС ще предложи  най-тежкото наказание - заличаване от Регистъра на колегията за определен срок