След като екип доктори в Япония не успяват да намерят причината за безполезното лечение на своя пациентка, за която се е смятало, че страда от левкемия, те се обръщат към вече световноизвестната програма за изкуствен интелект – Watson. Произведението на IBM получава данни за генетичния строеж на пациентката, след което ги сравнява с данни от над двадесет милиона онкологични случаи и проучвания. Програмата установява, че жената страда от много по-рядка форма на левкемия, която се третира по коренно различен начин, а не след дълго диагнозата бива потвърдена от лекарите.

Успехът на Watson е не само една интересна история, а демонстрация за това как анализ на данни от изкуствен интелект може да предрича повече от теченията в стоковата борса или нуждите от ресурси на масивни предприятия. Това ни показва как със достатъчно данни може да се доверим на алгоритмичния анализ на подобен проект дори за диагнози, които са далеч от стандартното. Естествено, това не е никак просто начинание, тъй като данните, които трябва да бъдат събрани имат в пъти повече измерения от тези, които са нужни за предричането на цената на акции.

Това е далеч от единствения проблем, имайки предвид, че за да има реална приложимост, програмата трябва да е интимно запозната със всеки свой пациент, което значи, че трябва да предадете данни за всичко от привидните ви физически черти до ДНК строежа ви. Освен това, за да бъдете правилно диагностицирани, то Watson трябва да има достатъчно данни за това, от което боледувате, което прави по-редките случаи или по-слабо изучаваните болести трудни за диагностициране.

Дори и така, това е демонстрация за една от огромните стъпки напред в медицината, която евтината компютърна мощ и все по-сложния софтуер ни позволява да очакваме в близкото бъдеще.