Броят на наетите по трудов договор в областта се увеличава с 4 хиляди души от началото на годината, но половината от тях са назначени на минимална заплата. А в обществения сектор продължават да се вземат повече пари, отколкото в частния и разликата набъбва. Това показват данните на регионалната статистика за второто тримесечие на годината. 
Към 30 юни на работа в областта са 70,8 хил. човека, от които всеки 12,8 хил. или всеки шести взема минималното законово възнаграждение, а 4,8 хил. души работят на непълен работен ден и получават най-вероятно още по-малко. Една четвърт от всички наети в областта попадат в някоя от двете недолюбвани категории. Въпреки това статистиката отчита ръст на средната работна заплата в Русенско до 785 лева.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2016 г. са получили в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1202 лв., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ с 972 лв. и работещите в сферата на държавното управление с 913 лева. 
И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 496 лв. и „Административни и спомагателни дейности“ - 490 лева. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата на наетите по трудово правоотношение в хотелиерския и ресторантьорския бизнес бележи ръст с 3.1%, а при ангажираните с административни и спомагателни дейности увеличението е с 5.2%.
И към края на юни работещите в обществения сектор вземат по-добри пари, отколкото в частния и разликата се увеличава, показват данните на статистиката. За тези на бюджетна издръжка средната работна заплата за периода април-юни 2016 г. е 862 лв., а в частния сектор - 766 лева, тоест разликата е почти 100 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи увеличение с 28 лв. или с 3.4%, а в частния нараства с 3.2%. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 11.6% под средното равнище за страната, а тази в частния - с 18.2%. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 4.1%, докато за област Русе разликата достига 12.5%.