Тютюнопроизводителите от общините Тервел, Добричко, Ветово, Русенско, и Дулово, Силистренско, няма да получат скоро пари от позиционираната в Исперих фирма, която дължи около 140 хил. лв. Това каза председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ2010) Цветан Филев. 
Аргументите на фирмата били, че в момента на склад залежават около 5000 кашона с тютюнева суровина от сортова група тютюн Каба Кулак и около 180 бали от едролистната сортова група тютюн Бърлей и едва след реализирането на тези количества на външния пазар, компанията ще може да се разплати с тютюнопроизводителите. Това можело да стане чак в началото на новата изкупна кампания.
 Председателят на НАТ2010 посъветва производителите, когато подписват договори в началото на всеки един стопански цикъл, да прегледат най-подробно клаузите в тях, защото в тези договори са заложени както сроковете за плащане, така и при какви минимални качествени изисквания на тютюневата суровина ще се извършва търговия. Той препоръча и да се избират за работа само надеждни търговски контрагенти. 
Както „Утро“ писа, в началото на август тютюнопроизводителите бяха близо до излизането на протест заради забавени плащания от страна на изкупвачи за реколта 2015 г. Фирмата от Първомай се е разплатила изцяло с тютюнопроизводителите от Североизточна България в края на миналата седмица. Другите две фирми - гръцка и българска, позиционирана в София, до момента са преминали квотата от 80% от дължимите средства и сумите вече са по сметките на тютюнопроизводителите от страната, като до следващата седмица се очаква парите за реколта 2015 да бъдат изцяло изплатени.