Съвместна проверка на служители от Басейновата дирекция за Черноморския район и на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е започнала вчера, след поредица от сигнали на варненци за огромното количество мъртва риба във Варненското езеро. Информацията е, че водата в района на кораборемонтния завод „Флотски арсенал“ е побеляла от нея. Служителите от двете морски инспекции са пристигнали на място, вземат проби от водата и от мъртвата риба, съобщи нашият източник Пламен Костов-Даскала, който първи алармира за проблема. Много е вероятно още утре да бъдат оповестени първите данни от проверката. Времето за всички изследвания, които са необходими, за да се установи причината за смъртта на такова голямо количество риба обаче, вероятно ще отнеме дни. Специалисти коментираха, че подобен мор на риба се е наблюдавал край Варна почти всяко лято, когато водата почервенява. В такива случаи става въпрос за цъфтеж на планктона, вследствие на високи температури, а оттам на намалване на количеството кислород по дъното на езерото и измирането на рибата. Дали и в този случай става въпрос за това или причината е друга, ще покажат изследванията от взетите от специалистите проби.