Популярните карти на Google могат да служат и за намиране на място за паркиране, става ясно от случйно открит код в софтуера. 

Наскоро пуснатата бета версия на обновеното приложение е била детайлно разгледана от програмисти, които са отрили допълнителни функции. Някои от тях включват заключване, така че картата винаги да сочи на север, и защита от случайно разместване с ръка. 

Най-интересен е новооткритият код, за който се смята, че е свързан с някакъв вид паркинг асистент. Кодът "PARKING_DIFFICULTY_EASY" (Паркиране_трудност_лесно), заедно с нива на трудност. За жалост няма пълна информация, което означава, че разработката не е готова. 

Програмистите често обичат да крият изненади в кода на бета версиите, за да провокират интерес и само да загатнат за бъдещето. Затова можем да предположим, че подобна функция за паркиране наистина ще бъде включена в даден момент. 

Друга възможност е картите на Google да разпознават места, където се паркира трудно.