Излезе от печат том 19 на „Известия“ на Регионалния исторически музей в Русе. Изданието е озаглавено „Църковно-народният събор от 1871 г. и създаването на екзархийските епархии“ и съдържа доклади от национална научна конференция, проведена в Русе на 19 и 20 май 2011 г. по повод 140 години от Първия църковно-народен събор в Цариград през 1871 г. 
В организацията на форума взеха участие културни институти, духовни и управленски администрации: Русенска митрополия, Държавен архив Русе, РИМ, областната и общинската администрации. Научен ръководител бе медиевистът проф.Георги Бакалов
Сборникът включва 29 статии на автори от Българската патриаршия, университетите в София, Русе и Шумен, Русенската митрополия, архивите в Русе, Варна и Ловеч и музеите в Стара Загора, Разград, Търговище, Русе, Попово и Омуртаг.