Съвсем леко повишение на стойностите на рентите в повечето от землищата на община Ветово се отчита след края на договарянето на арендните отношения за предстоящата стопанска 2016-2017 г., съобщиха от „Русе ленд“. Като цяло средните нива са около 60 лв./дка, което е с 10% над тези от предходния период.
По-съществено тази тенденция се откроява в Писанец и Глоджево поради засилената конкуренция между арендаторите. В Писанец това се дължи на навлизането на по-големи външни фирми, обработващи земеделска земя, а в Глоджево се увеличава броят на местните земеделски производители. В тези 2 землища масово се сключват договори при наеми 65 лв./дка. При предлагане на по-големи площи от собствениците на ниви тази цифра се завишава, а при наемане на по-малки единични парцели е съответно по-ниска. 
В общинския център Ветово също има диференциация при рентите между различните земеделски производители. Тук стойностите варират между 50 и 65 лв./дка в зависимост от качеството и местоположението на нивите. 
Малко по-ниска е цената на рентата в съседното Сеново, където повечето кооперации договарят едногодишни наеми между 50 и 55 лв./дка. 
В землището на Кривня по-голямата част от земеделската земя е арендувана дългосрочно от големите фирми в региона, които изплащат на своите арендодатели средно около 50 лв./дка. При новонаетите земеделски имоти се наблюдава известен ръст над тази стойност.
Между 50 и 60 лв./дка вървят наемите и в село Смирненски, като и тук преобладават краткосрочните договори. 
В района на Ветово има потенциал за развитие, което е видно от силно повишените цени на земеделските земи в някои от землищата - най-вече Писанец, Глоджево и Ветово. Там търсенето от местни и външни инвеститори отдавна е превишило предлагането, коментират от „Русе ленд“.