Допълнителен прием обяви вчера Русенският университет „Ангел Кънчев“. Около 330 свободни места в различни специалности все още очакват студентите, които могат да подават документи /с положена успешно матура/ практически до началото на новата учебна година. Тази есен началото на академичните занятия ще бъде на 12 септември, съобщи за „Утро“ ректорът на РУ проф.Велизара Пенчева. 
Незапълнените места са в повечето случаи единични и са най-вече в инженерните специалности, информатика и математики. Странно е, че има незапълнени бройки в специалността „Финансова математика“, която в цяла България се преподава единствено при нас, изненадва се проф.Пенчева. Според нея приемът в РУ е реализиран на около 80 процента. Като вземем под внимание, че по принцип тази година в цялата страна завършват средно образование 7-8 хиляди деца по-малко, а от завършващите немалка част заминават да следват в чужбина, се очакваше, че приемът в университетите ще бъде близо наполовина по-малък от друга година, припомни ректорът на РУ. На този фон процентът на вече записаните в русенския ВУЗ е доста окуражителен. 
Русенският университет обяви прием за академичната 2016/2017 година на 1831 студенти дневно и задочно обучение. До този момент са записани 1502. 100% е направен приемът във факултетите „Обществено здраве и здравни грижи“ и педагогическите специалности, няма свободни места в „Компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“ и дори в „Растениевъдство“ са запълнени всичките 17 бройки. Десетина процента от местата в Юридическия и в Транспортния факултети са все още на разположение, както и в посочените вече инженерни специалности.
До този момент са записани 44 студенти платено обучение по бизнес и мениджмънт, право, кинезитерапия, акушерство и за медицински сестри. Тази година в РУ ще учат и 26 студенти с българско потекло от Украйна, Молдова и Сърбия.