Физици от САЩ и Южна Корея са описали възможен сценарий за еволюцията на Вселената след Големия взрив, съобщава сп. „New Scientist”.

Според авторите след Големия взрив във Вселената е съществувала хипотетичната частица рехеатон. С настъпващите изменения – спадане на температурата и промяна на всемирната геометрия в плоска, тази частица се разпаднала на много други.

Броят на видовете, според авторите, са хиляди трилиони. Това означава, че във Вселената има и толкова версии на Стандартния модел, които се различават една от друга по масата на частиците.

По-специално, ако масата на образуващия се от разпада на рехеатона Хигс бозон е малка, то масата на останалите частици ще бъде голяма и обратно. Това според авторите решава проблема на електрослабата йерархия във физиката на частиците, което е свързано с голямата разлика между експериментално наблюдаваните маси на елементарните частици и мащаба на енергията на ранната Вселена.