„При договарянето на минимални заплати по икономически дейности е необходимо да се отчитат диспропорциите между отделните отрасли. Сега цели наши отрасли, като шивашкия и текстилния, се съревновават с производители, които не са в ЕС”.Това каза Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с позицията на работодателите за определянето на минималните осигурителни прагове по икономически дейности.
 
По думите му в момента минималната работна заплата се определя без ясна икономическа логика и с последното й увеличение в няколко отрасъла на икономиката се получава така, че средната заплата е дори по-ниска от минималната.
 
Дечев обясни защо от Асоциацията на индустриалния капитал настояват да отпаднат минималните осигурителни прагове, като посочи, че несъгласието е по отношение на механизма на определянето им. Според него административното определяне на минималните осигурителни прагове често води до злоупотреби, ако не бъде постигнато съгласие при преговорите.
 
 "По принцип определянето се прави на база на среднопретеглено увеличение. Пресмятат се тези прагове средно аритметично и така се получава по-голямо увеличение, което води до увеличаване на сивия сектор. Това е една от причините да бъде атакуван самият механизъм на минималните осигурителни прагове", обясни той пред BloombergTV.

Според икономиста проф. Ганчо Ганчев целият процес трябва да тръгне от положението на страната в ЕС и заплатите, които се плащат на българите в останалите европейски страни, пише Стандарт.

"Цената на интернационалната работна ръка вече започна да се определя от международния пазар. Практиката на правителството да поддържа по-високи минимални работни заплати е полезна за бизнеса, защото го ориентира", каза той.