Търг за продажба на стопански дворове назначи Областната дирекция „Земеделие“. На тезгяха са 7 имота в землищата на Кривня, Глоджево, Тръстеник и Бистренци. Някога използвани от ликвидираните АПК, сега те са частна държавна собственост. Терените са с размер от 1 до 10 декара, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване. За всеки от тях е определена начална тръжна цена, която варира от 4381 до 24 466 лева.
Право на участие в наддаването имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Оферти се приемат до края на месеца. Депозитът за търга е в размер на 10% от началната цена на имота. 
През миналата година ОД „Земеделие“ предложи на търг 14 бивши стопански дворове за суми между 1180 и 23 194 лева. Някои от предложените имоти останаха непродадени и сега се оферират отново.