"Си Енд Ар Продакшън" ДЗЗД, представлявано от Владислав Карамфилов Димитров - Въргала, е снимало филм в пещерите Проходна и Свирчовица край луковитското с. Карлуково. Двете пещери се намират в т.нар. Карлуковски карстов комплекс, който е защитена територия.
Извършената снимачната дейност в уникалната природна забележителност не е съгласувана с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)- Плевен. Това съобщи днес в Ловеч Мария Кръстева от плевенския офис на инспекцията.

Според нея на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии. Според този закон едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. Дадени са на "Си Енд Ар Продакшън" ДЗЗД и предписания за премахване на декорите, за което ще бъде осъществен последващ контрол от страна на РИОСВ - Плевен.

По думите на Кръстева, Въргала е бил хванат да снима незаконно в карлуковските пещери на 15 февруари т.г. след подадени сигнали. От тях единият бил за снимки на филм в Проходна, а вторият - за строителни дейности в Свирчовица.