Колко точно пари отиват от Спортния тотализатор за поддържане, ремонт, реконструкция и създаване на спортни обекти и съоръжения в държавните и общински училища в България? Този въпрос получи противоречиви и объркващи отговори от страна на спортното министерство и министъра на спорта Красен Кралев.

В официален писмен отговор до депутатите от Реформаторския блок Вили Лилков и Петър Славов, спортният министър Красен Кралев признава, че за пет години (2011-2015) Спортният тотализатор е дал 119 326,87 лева за създаване и поддръжка за спортни обекти, след като е спечелил 143 млн. лева. Парите са дадени на едно училище – на СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ в Неделино, през 2012 година. Парите са използвани за строеж на многофункционална спортна площадка.

В изрично уточнение пред БГНЕС от спортното министерство внасят уточнение – тези 119 хил. лева са отпуснати само съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за хазарта. Всъщност в периода от 2011 до 2015 година Тотото е дало 1,8 млн. лева за училищна спортна инфраструктура, но те са разпределени по други програми на Министерството на младежта и спорта (ММС). Кои са другите програми и за какви и кои обекти са отишли парите, министерството засега не уточнява. ММС казва и, че освен пари от Спортния тотализатор по Закона за хазарта, не получава като отчисления други средства.

Съгласно чл. 14 от Закона за хазарта, приходите от Българския спортен тотализатор се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта (чл. 14, ал. 3, т.1) и за поддръжка и ремонт на училищна спортна инфраструктура (чл. 14, ал. 3, т. 2). От писмения отговор на Красен Кралев до Вили Лилков и Петър Славов обаче става ясно, че Спортният тотализатор превежда между 16,15% и 18,32% от брутните си приходи на спортното министерство. Съгласно Закона за хазарта държавната такса за тото варира – 15 или 20%, а отделно се вземат 20% и "за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони".