Двадесет сигнала за работа при високи температури са подадени в Главна инспекция по труда от последната седмица на юни, когато започнаха летните жеги, до момента. Почти всички са за работа в закрити помещения.

В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите на специалната Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Според Наредбата на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

Най-много сигнали - 8, са подали работещи в предприятия за производство на облекло. При проверките обаче е установено, че само 3 от тях са основателни, т.е. температурата е била над допустимите граници. От всички 20 сигнала, основателни са били 11. Сигналите са както за високи температури в помещенията, така и за липса на възможност за проветряване и неосигурени разхладителни напитки и вода.

Контрол върху микроклимата в предприятията се осъществява и в рамките на планирани проверки. Той е приоритет и при контролната дейност в строителството и в селското стопанство, където основно се работи на открито. В резултат и на засиления контрол в двата сектора през последните години като цяло там работодателите се съобразяват с високите температури. Най-често като превенция те се възползват от възможността да въведат подходяща организация на работния процес, така че да се почива по-често и да не се полага труд в най-горещите часове от деня. Осигуряват се и достатъчно разхладителни напитки, особено в строителството. Все още обаче има проблеми с осигуряването на климатизирани помещения за почивка, когато става въпрос за работа на открито.

По време на проверките за работа при високи температури са установени 33 нарушения, свързани с неосигурени оптимални стойности на параметрите на микроклимата при работа на закрито - температура, влажност, скорост на въздуха, както и липса на мерки за минимизиране на рисковете при работа на открито при неблагоприятни климатични условия. Дадени са предписания за отстраняване на нарушенията. Най-често става въпрос за липса на данни от актуални измервания на параметрите на микроклимата. Често се установява, че има осигурени технически средства за разхлаждане, които обаче не са проектирани съобразно пространствата, които охлаждат, или към момента на проверката не работят. Не се осигуряват и климатизирани помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма. Те са много подходящи като решение за работа в производства, където технологията не позволява да се осигури оптимална температура - например в леенето на метали и в керамичната промишленост около пещите. В по-малките предприятия често не се осигурява вода и разхладителни напитки.

Във връзка с прогнозите за ново затопляне, ИА ГИТ отново напомня на работодателите, че трябва да вземат мерки, за да осигурят оптимален микроклимат за работа.