С над 15 на сто намаляват приходите на „Параходство БРП“ за първото полугодие на годината спрямо същия период на 2015 г. Печалбата пада близо три пъти - от 1,53 млн. лева през 2015 г. до 559 хил. лева до края на юни. Това става ясно от междинния отчет на превозвача, подаден до фондовата борса.
За периода януари-юни постъпленията от основна дейност на параходството възлизат на 7,3 млн. лева при 8,683 млн. лева за първото полугодие на 2015 г. И това е въпреки увеличението с 2 млн. лева на „други“ приходи. От продажба на услуги дружеството получава 4,87 млн. лева при 8,2 млн. преди година. На 861 хил. лева възлизат приходите от изплатени на БРП дивиденти от дъщерни компании. 
Приходите на дружеството се влияят от множество фактори, но през 2016 година основния фактор ще продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на Среден и Долен Дунав. През последните месеци е постигнато равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата, се казва в доклада на параходството. При един от най-масовите товаропотоци - този на зърната, твърдо се котират в евро, докато договарянията на навлата на суровинния товаропоток - руди, въглища и концентрати с произход Украйна и Русия и доставките до Сърбия, си остават в щатска валута.  
Промени в навлата по дългосрочните договори за  превози в рамките на ЕО не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.