Русенски производител на стъклопакети е сред фирмите, санкционирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) заради липса на необходимите документи и маркировки за качество. Засилените проверки в сектора за стъклопакети и дограма стартираха в четвъртък и само за първия ден са проверени 9 компании от 6 града, един от които е Русе.
Всички проверени са се оказали без декларация за експлоатационни показатели и без оценено съответствие, т.е. всички производители произвеждат и предлагат продукцията си, без да са преминали изискваните от закона изпитвания при нотифицирани от Европейската комисия органи за оценяване на съответствието. Само един продукт от всичките 284 проверени е разполагал с необходимата съпътстваща документация, съобщават от ДАМТН. Разбира се, сама по себе си липсата на документация не означава, че стъклопакетите са лоши, а само че производителят не се е погрижил да се снабди с доказващите качеството им сертификати.
Продукцията в проверените обекти е спряна от продажба. Глобите за нарушителите варират от 5000 до 15 000 лв. Проверките на стъклопакети и дограма ще продължат, съобщават от ДАМТН.