Агенцията за технически надзор извършва проверки на асансьорите, но те са безплатни и гражданите не трябва да ги плащат. Така коментира зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева информация на „Утро“, че хора, които се представят за служители на ведомството, искат по 40 лв. за инспекция на съоръженията.
Категорично не са служители на агенцията в този случай. Проверките се извършват по заповед на председателя на агенцията, за което никой от тези, които са проверявани, не заплаща каквото и да е. Това не е услуга, а контролна функция, която няма как да бъде платена, заяви Везиева.
Неясна собственост бави създаването на електронния регистър на асансьорите в България, чрез който ще може да се упражнява контрол върху съоръженията. Намирането на документацията за съоръженията се оказва много сериозен проблем. В много случаи не е ясно кой го е закупил и кога, а тези данни трябва да се въведат в регистъра, обясни зам.-министърът.
Очаква се въпреки трудностите електронният регистър да заработи през октомври, като през лятото мине първи тестове. В него ще може в реално време да се гледат проверките, подлежат ли на съответните прегледи, правени ли са такива, какви части се подменят. Идеята е да изсветлим тази част от бизнеса, която е 75% сива, заяви Везиева.