Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант, средно обр. – икономика
1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, английски/румънски език
1 продавач консултант, средно обр. – търговия
3 преподаватели, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности, висше обр. – НУП, ПНУП, педагогика, компютърна грамотност
1 експерт доставки преработваща промишленост, висше обр. – БА, СУ, маркетинг, икономика, търговия, английски език, Еxcel - много добро ниво
3 електротехници, промишлено предприятие, средно обр. – електротехника, английски език, компютърна грамотност
2 специалисти качество, висше обр. – химия, икономика, инженерство, английски език, компютърна грамотност
1 лаборант, средно обр. – химия, компютърна грамотност
1 счетоводител оперативен, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 икономист, висше обр. – икономика, счетоводство, компютърна грамотност
1 специалист доставки, висше обр. - екология
2 монтажници, климатични и хладилни инсталации, средно обр. – електроника и енергетика, кат. В
1 асистент офис, средно обр. - икономическо
1 мениджър покупко-продажби, висше обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно обр. - търговия
1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт
2 служители резервации, средно обр. - туризъм
2 специалисти туризъм, висше обр. - туризъм
1 техник, компютърно програмиране, висше обр. - КСТ
2 техници на електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ
2 ръководители на счетоводен отдел, висше обр. – бизнес мениджмънт/маркетинг/счетоводство/стопанско управление
1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление
1 технически изпълнител, клиентски център, средно обр. - икономическо
1 работник техник на газови съоръжения и оборудване, средно обр. - техническо
1 специалист човешки ресурси, висше обр. – стопанско управление, английски език
1 технолог химик, средно обр. – химия, английски език, компютърна грамотност
1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси 
1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси 
2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло
6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
3 продавачи консултанти, средно обр.
2 технически сътрудници, средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
2 монтажници на климатични и хладилни инсталации, средно обр.
2 организатори куриерска дейност, средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр
1 работник товаро-разтоварна дейност, основно/средно обр. – шоф. книжка кат.В
1 офис асистент, средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
1 електромонтьор, основно/средно обр.
2 консултанти/промотьори продажби, средно обр.
1 моделиер, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 бармани, основно/средно обр.
5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
2 куриери, основно/средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 учител в детска градина 
2 учители по български език и литература
1 учител по физическо възпитание и спорт – на 6 часа
1 учител по история и цивилизация – на 4 часа
1 учител по изобразително изкуство – на 3 часа
1 учител по технологии и предприемачество – на 2 часа
1 учител по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство
1 учител по учебна и производствена практика по готварство
1 учител по английски език
1 учител по английски език, компютърни умения, за с.Сваленик
1 младши учител в частна детска градина, ПУП, НУП, ПНУП, социална икономика, психология
**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално обр.), както и компютърни умения.

5 специалисти по качество, висше обр., английски език, компютърни умения
5 шлосери матричари, основно/средно обр.
5 техници механици – машини с ЦПУ, средно обр.
10 мехатроници, средно обр.
2 технолози, висше обр., английски език
30 машинни оператори, основно обр.
*Местата са в производство на детайли за автомобилната промишленост

1 трудотерапевт, средно професионално обр., компютърни умения, опит
1 диригент, висше обр. – оперно и оркестрово дирижиране, стаж, руски, английски, немски, френски, италиански и испански език
1 технолог – керамични изделия, висше обр. – технология на силикатите, руски и украински език, компютърни умения, 3 години стаж
1 технически изпълнител, средно обр., английски език, шофьор кат.В
40 служители – информация, средно обр., английски/немски/френски език, компютърни умения, работа в гр.Варна 
5 лични асистенти – обгрижване на възрастни хора, основно/средно обр., говорим немски език, шофьорската книжка кат.В и опитът са предимство, работа в Германия
2 експерти – обучение и квалификация, шевно производство, средно професионално обр., компютърни умения, 5 години опит
1 технолог нормировчик - шевно производство, средно професионално обр., компютърни умения, 3 години опит
4 технолози - шевно производство, средно обр., компютърни умения, 5 години опит
1 бригадир - шевно производство, средно обр., компютърни умения, 5 години опит
1 помощник-бригадир - шевно производство, средно обр., компютърни умения, 3 години опит
1 технолог организатор в отдел механици - шевно производство, средно обр., компютърни умения, 3 години опит
10 гладачи, основно обр., опит
10 общи работници в чорапно производство, основно обр.
17 общи работници в строителството, основно обр.
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
2 общи работници в кланица, средно/основно обр.
1 технически сътрудник – с немски език, средно езиково/висше филологическо обр., компютърни умения
4 шлосери, средно/основно обр.
1 офис секретар, средно обр., компютърни умения, работа с CorelDraw
1 оператор на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
10 опаковачи разопаковачи – промишлено производство, средно/основно обр.
2 дърводелци – изработване на играчки и съоръжения за детски кътове, средно/основно обр., предлага се обучение
1 козметик, 1 маникюрист, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьори кат.В
1 контрольор по качеството – производство на тръби, висше техническо обр., компютърни умения, една година опит
3 работници на линия за производство на тръби, средно обр., за с.Иваново
8 водопроводчици, средно обр., опит, командировки из страната
3 строителни техници, средно професионално обр., опит, командировки из страната
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
5 представители на бизнес услуги – по проект „Лебара”, средно обр., френски/немски/испански/английски език, работа в София, фирмата предлага настаняване
1 шофьор на лекотоварен автомобил, кат.В, основно/средно обр.
1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, основно обр.
7 зидаро-кофражисти, без изискване за обр., 1 година опит
10 общи работници в мебелно производство, без изискване за обр.
1 шофьор на пътнически бус, кат.Д, средно обр.
3 общи работници – изкопни дейности, без изискване за заемане
1 оператор – производство на стиропласт, средно обр., за гр.Ветово
10 комплектовачи – електроинсталационни детайли, средно обр.
1 диспечер – транспортни средства, средно обр., компютърни умения
1 шофьор на такси, кат.В, средно обр.
1 общ работник – тенекеджийски услуги, основно обр.
1 крояч – на банциг, в шевно производство, основно обр.
1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., компютърни умения /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 шофьор на самосвал, кат.В, С, Ткт, средно обр., опит
10 електромонтажници, основно обр.
2 общи работници – почистване на тревни площи, без изискване за обр.
1 психолог в социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 организатор производство, средно обр., компютърни умения, немски език, за гр.Бремен, Германия
2 шлосери настройчици на машини – производство на картонени изделия, основно обр., предлага се обучение, за с.Щръклево
2 технолози, 1 организатор спедиция и товаро-разтоварни дейности, 2 склададжии – шевно производство, средно обр.
2 общи работници в шевно производство, основно обр.
3 гладачи, средно специално обр.
1 оценител на облекла, средно специално обр.
1 работник – производство на вино, основно обр. /по чл.55в от ЗНЗ – продължително безработни/
5 общи работници – производство на алуминиева и ПВЦ дограма, основно обр.
2 хигиенисти – търговски обект, средно обр.
1 готвач, основно обр., може и за обучение
10 шивачи - права машина, 2 шивачи - оверлог, основно обр., опит, за с. Ново село
2 шивачки, основно обр., опит, за гр. Мартен
1 медицинска сестра - на 4 часа, за социално заведение, висше обр., стаж
1 психолог - социално заведение, висше обр., стаж
8 работници в дърводелски цех, основно/средно обр., за с. Пиргово
1 стругар – струг с ЦПУ, средно професионално обр., опит 10 години
1 общ работник в автосервиз, основно обр.
1 автомонтьор, средно обр., опит
1 снабдител доставчик, средно обр., шофьор кат.В
1 мотокарист, без изискване за обр., правоспособност, за община Бяла
2 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр.
1 графичен дизайнер – шевно производство, средно обр., опит
1 ковач, работа с механизиран ковашки чук и преса, средно/основно обр., квалификация и опит
1 монтажник – производство на пластмасови изделия за баня, средно/основно обр., опит
1 мебелист, мебели за баня, средно/основно обр., опит
1 шлайфист, производство на мебели за баня, средно/основно обр.
1 електротехник на автомобили, висше/средно обр. – електроспециалности, компютърни умения, опит
2 общи работници – металообработване, средно/основно обр.
2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.
3 хигиенисти, офиси – едното място е на 4 часа, основно обр.
5 гладачи, основно обр., опит
2 накатвачи, основно обр., опит
1 ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
1 шлосер, основно/средно обр., опит
1 мияч в заведение, без изискване за обр.
1 технолог – в машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, опит
5 машинни оператори, средно обр.
4 комплектовачи – производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.
2 настройчици на преси - производство на електроинсталационни изделия, висше/средно техническо обр.
1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство
2 рецепционисти в хотел, средно обр., компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
20 опаковачи на чорапни изделия, основно обр.
10 машинни оператори, 2 докери, 5 помощник-оператори на кантиращи машини, 2 общи работници, 1 опаковач, 2 машинни оператори на циркуляр – мебелно производство, средно обр.
10 машинни оператори в хранително-вкусова промишленост, средно обр.
1 общ работник в склад, основно обр.
5 машинни оператори – производство на филтри, основно обр.
4 зареждачи на линия за електроинсталационни изделия, основно обр.
1 продавач пласьор – разносна търговия, средно обр. сезонна заетост, подходящо за студент
3 шофьори – разносна търговия, кат.В/С, средно обр., опит
2 общи работници в производство на инструментална екипировка, средно/основно обр.
16 служители в магазин от търговска верига, средно обр.
11 охранители – за инкасо екип, средно обр., шофьори кат.В
2 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., за обучение
1 матричар, 1 аргончик, 1 контрольор по качеството – производство на инструментална екипировка, средно техническо обр., правоспособност, опит
6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
3 работници в производство на конуси от картон, основно/средно обр., подходящо за мъже
1 технически изпълнител – тракторист, средно/основно обр., правоспособност
2 продавачи консултант в магазин за строителни материали и фаянс, средно обр., компютърни умения, опит
3 работници във фазаново стопанство, без изисквания за обр.
2 социални асистенти, средно обр.
1 помощник-готвач, средно обр.
3 складови работници, средно обр.
1 чистач в търговски обект, средно обр.
6 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокаристи
3 специалисти – управление на логистична верига, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения
1 счетоводител, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж
1 специалист – човешки ресурси, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж
3 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения
40 оператори – производство на аксесоари за автомобили, средно обр.
1 инженер – опаковки, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, 2 години стаж
26 апаратчици – химически процеси, средно обр., стаж
10 оператори /стругар, фрезист, пробивчик/, средно техническо обр., опит
10 шлосери пресьори, средно техническо обр., опит
3 стругари, средно професионално обр.
2 електрончици, средно професионално обр.
5 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.
13 заварчици СО, средно/основно обр.
2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.
1 заварчик, средно техническо обр., 2 години опит
2 охранители – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В
3 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо обр., опит
1 стругар, 1 фрезист, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)
3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
3 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже
2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
1 мотокарист, средно техническо обр., правоспособност
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
1 помощник-готвач – столово хранене, средно обр.
2 фризьори, основно/средно обр., опит
2 маникюристи педикюристи, средно специално обр./завършен курс/опит
2 бармани, средно обр., опит
1 готвач, средно професионално обр., 1 година опит
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
3 бармани сервитьори, средно обр.
3 сервитьори, средно обр., може и без опит, едното място е на 4 часа
3 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения
4 оператори на машини за нетъкан текстил, основно обр.
3 техници – поддръжка на машини за нетъкан текстил, средно професионално обр.
13 оператори на плетачни машини за чорапи, средно обр.
5 шивачи на чорапи, основно обр.
3 тапицери, 2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит
10 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
6 кроячи, средно обр.
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.
38 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
92 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Агенцията по заетостта, член на EURES мрежа, търси - работници по изолация - специалисти за работа с гипсокартон. До интервю с работодателя /фирма UAB Hidrostatybos servisas, гр.Вилнюс, Литва/ ще бъдат допускани само кандидати с минимален опит от 2 години в работата с гипсокартон. Повече информация за работното място и начина на кандидатсtване на http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2260 и на тел. 0879 006 146 - Ел.Богданова-EURES съветник.

*Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Хърватия. Работните места са за професия - готвач. Работодателят е HOTELI ZIVOGOSCE D.D., област Сплит-Дубровник -www.zivogoscehotels.com; За повече информация http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2299; или на ел.поща : [email protected], тел. 0879 006 146.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 барман, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 бармани, основно обр.

Други СРМ към деня

1 главен счетоводител, висше икономическо обр. /за гр.Борово/
2 касиери, средно обр. /за гр.Бяла/
1 носач товарач, основно обр. /за гр.Бяла/
1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/
1 главен специалист, средно образование /за гр.Борово, Община/
1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /
1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/
1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/
13 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места.

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.