Русенският завод на френската група „Монтюпе“ постига впечатляващ ръст на продажбите през миналата година, завършвайки с приходи от 222,1 млн. лева. Счетоводната печалба се увеличава минимално и достига 48,6 млн. лева, става ясно от финансовия отчет на дружеството. 
Увеличението на продажбите спрямо предходната година е с над 31 млн. лева. Това е малко по-малко от посоченото в предварителния отчет на групата от януари - 19,6 млн. евро. Ръстът с 16,3% обаче е достатъчно впечатляващ. В натурално изражение, ако се премахнат разликите от промени във валутните курсове и цените на металите, ръстът на продукцията е с 15 на сто. 
 Заводът в Русе се справя добре и през последното тримесечие на миналата година, въпреки принудителното извеждане от експлоатация на инсталацията за каруселно леене на алуминий на 25 септември. Съдейки по резултатите, този проблем не е оказал чак такова влияние - само за четвъртото тримесечие, за периода октомври-декември, са реализирани продажби за 28,6 млн. евро, което е повече отколкото през третото тримесечие (26.3 млн. евро).
Към момента в „Монтюпе“ работят над 950 човека, като през миналата година броят им е увеличен със 136 души. Очаква се до края на годината в предприятието за автомобилни части да работят над 1000 човека. Прогнозите за тази година са за по-скромен ръст на продажбите от порядъка на 8 на сто, така че те да достигнат 240 млн. лева.