Осветителна инсталация за интензивно развитие на зеленчуци в оранжерии демонстрираха Русенски университет „Ангел Кънчев“ и фирма „Вариант Русе“ ООД по време на конференцията и борса за трансфер на технологии в био икономиката в Будапеща. В столицата на Унгария се събраха учени от 16 държави. 
Разработената в Русенския университет технология представлява система от LED осветление, стимулираща растежа на оранжерийните растения. Светодиодите излъчват енергия със специфични дължини на вълните и могат да предложат оптимални резултати в градинарството и зеленчукопроизводството. Ефективността им надминава широкоспектърните източници като натриевите лампи с високо налягане и луминесцентното осветление, които засега са най-разпространени в оранжерийното производство. 
Иновативната разработка дава възможност и през неблагоприятните сезони (късна есен, зима, ранна пролет) да се отглеждат зеленчуци, плодове, цветя, разсад и др. В така осветените оранжерии се извършва селекционна работа с цел разширяване на разнообразието и повишаване на качеството на зеленчукопроизводството и цветарството. Инсталацията е защитена с полезен модел от екип с ръководител доц.Надежда Евстатиева и фирма „Вариант Русе“.
Конференцията „Подкрепа развитието на партньорства в био-базирана икономика в Дунавския регион чрез тристранно сътрудничество“ беше част от проекта Danube-INCO.NET с ръководител от българска страна чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.