Неблагоприятното време от началото на юни с висока влажност и по-малък брой слънчеви дни засегна производството на зеленчуци и се очаква по-слаба реколта от полското производство спрямо миналата година, както и повишение на цените. Това се отчита в бюлетина за юли на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) към Института по аграрна икономика. 
По текущи прогнози общото производство на домати през 2018 г. може да спадне до 145 хил. т или приблизително с 9% по-малко спрямо реколтата през 2017 г. Делът на полските домати ще остане водещ с около 91 хил. т, което е намаление с около 11% в сравнение с 2017 година.
Производството на краставици през 2018 г. се очаква да е в рамките на около 58 хил. т. Отбелязаният през 2017 г. ръст в количествата от открити площи ще претърпи най-сериозен спад и от 15 хил. т и може да спадне на около 9 хил. тона (намаление от 40%).
Предвижданията при пипера са за реколта от 55 хил. т. От трите култури пиперът е с най-големи колебания на добивите, защото най-голяма част от това производство се прави на открито.
Цените е много вероятно да бъдат по-високи спрямо средните за последните 5 години. При доматите средногодишните цени на дребно се очаква да бъдат около 2,50 лв./кг - 4% над тези от периода 2013-2017 г.
При пипера цените може да достигнат 2,20 лв./кг - 7% над тези за последните 5 години, а при краставиците да останат на около 2,50 лв./кг - с 3% по-малко отколкото през предходните 5 години.