Стойността на договаряните ренти и наеми в община Русе се стабилизира средно около 60 лв./дка, съобщават от специализираната в покупка, продажба и арендуване на земеделска земя компания „Русе ленд“. Около тези нива водеше и кампанията през 2015 г. Срокът за сключване на новите арендни договори и договори за наем на земеделска земя за предстоящата стопанска година - 2016/2017 изтича на 31 юли. 
По-големи ренти се предлагат за арендуване по-големи площи земеделска земя. В тези случаи фермерите са склонни да дадат между 10 и 20% повече. Някои от кооперациите предлагат едногодишни договори с рента 50 лв./дка, но и с уговорката за възможно увеличение на плащането при добра година. Такива оферти се дават например в Средна кула и Долапите. В Басарбово собствениците на ниви подписват 5-годишни договори при наем 55 лв./дка и 10- годишни при наем 60 лв./дка.
Други земеделски стопани тази година изобщо избягваха дългосрочно обвързване предвид неяснотите около европейските субсидии през следващите периоди. Прави впечатление, че в райони с традиционно голямо търсене на земеделска земя и съответно по-високи цени като Червена вода, Ново село и Долно Абланово през 2016 г. много от земеделците изплатиха по не повече от 50 лв./дка, което внесе известни диспропорции. 
Основен задържащ фактор за стойността на рентата е изкупната цена на основната зърнена култура - пшеницата, която към настоящия момент е по-ниска и от миналогодишната. В по-големите землища като Николово, Мартен и Сандрово се договарят наеми и ренти около 60 лв./дка, каквито се изплащаха и през последните 2 години. Най-големи разлики между различните арендатори се наблюдава в землището на Бъзън, където рентите варират между 45 и 70 лв./дка. В този район се регистрира и навлизането на нови фирми и земеделски производители. 
В други землища, където земята е по-разпокъсана и с по-голям процент необработваеми площи, собствениците не получават пълния размер на наема, а само за обработваемите части от нивите си. Като цяло в Община Русе се наблюдава известна консолидация при стойността на рентните плащания, което едва ли ще претърпи съществени промени, ако не настъпят такива при европейското подпомагане, смятат от „Русе ленд“.