Договарянето на условията по арендните договори за 2014/2015 г. вече стартира в Община Русе, като най-масово новите споразумения се сключват при рента 60 лв./дка, съобщиха “Русе ленд”. На някои места земеделските производители предлагат и по-високи наеми за новопривлечени ниви.
Основен белег на търговията със земеделска земя в Община Русе през последния месец са доста намаленият брой сделки и предпазливостта на по-големите купувачи. По правило те търсят ниви само в определени райони и предимно свободни парцели. Възможностите им се ограничават от непредвидените разходи поради градушките и наводненията.
Като цяло цените на нивите в най-оборотните досега землища - Мартен, Сандрово и Николово, запазват стойности над 1000 лв./дка, но много от търговците отлагат сделки за след месец, когато ще се изясни каква ще е началната изкупна цена на пшеницата. Тук има някои положителни сигнали от сключените сделки на зелено при 300-310 лв./тон, но поради пълната неяснота за предстоящия износ от Украйна всички се въздържат от категорични прогнози, казват от “Русе ленд”.
Цената на земеделската земя в останалите землища на региона - Русе, Средна кула, Басарбово, Бъзън, се колебае между 850 и 1000 лв./дка, като зависи основно от големината на парцелите и тяхната категория.
Като цяло в Русенско цените на земята остават стабилно високи въпреки намаления за момента обем на сделките. Според много наблюдатели в някои землища те са достигнали пиковите си за момента стойности и не е изключен спад, особено при поява на неблагоприятни фактори, като например лоши атмосферни условия и ниски изкупни цени на реколтата.