Близо 1600 декара пасища, мери и ливади в Русенско, принадлежащи на Държавния поземлен фонд, ще бъдат предложени за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 г. Търгът ще се проведе на 16 август от 10 часа в Областна дирекция „Земеделие“. Това гласи заповед на директора й Борислава Братоева. 
Парцелите бяха изнесени още през февруари, но с търга се изчакваше, за да се види дали за тях ще кандидатстват животновъди, за които общинските пасища не са достигнали. Такива заявки обаче няма, уточни Братоева. Към списъка дори са добавени още терени след разваляне на някои договори по член 50 от Наредбата за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ за издадени разрешителни за паша.
Пасищата, мерите и ливадите са в 11 землища и от тях ще могат да се възползват фермерите със стопанства наблизо. Според заповедта на министъра на земеделието и храните те трябва да депозират 20% от началната тръжна цена. За всеки парцел тя се определя на база средните рентни плащания в различните землища. За пасищата наемът излиза 8 лева на декар, а за ливадите варира между 7 и 10, уточни Братоева. 
 В списъка на държавни имоти, предложени от ОД „Земеделие“ и утвърдени от министъра, са 23 пасища в землищата на Борово, Брестовица, Босилковци, Широково, Русе, Николово, Ценово, Белцов, Новград, Кривина и Беляново.
Предлагат се и три ливади с обща площ 11,68 декара в землищата на Писанец и Русе.