Четири русенски гимназии са в класацията Топ 100 според постиженията на тазгодишните зрелостни изпити. Най-високо в подредбата е Математическата гимназия - тя е на 23 място, като средният резултат от зрелостните изпити на нейните 128 абитуриенти е 5.268. МГ се нарежда непросредствено след авторитетната национална Априловска гимназия в Габрово, която показва резултат само с 10 стотни по-висок от русенския.
На 50-а позиция е Английската гимназия „Гео Милев“ - нейните 87 зрелостници са показали 5.115 среден резултат на матурите. Следва СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ - 74-о място с обобщена оценка от 4.938 на 50-те дванадесетокласници. Четвъртото русенско средно училище, което е сред първите сто в страната, е Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“: 93-а позиция, с резултат 4.856, показан от нейните 126 зрелостници. Всъщност в първата стотица преобладават езикови, математически и природо-математически гимназии, което прави постиженията на русенската ПГ по икономика още по-ценни. В стотицата влизат още 3 търговски гимназии - националната в София, тази в Бургас и частната във Варна, както и Технологичното училище към Техническия университет в столицата.  
Друга добра новина е, че Русе няма нито едно средно училище в последната стотица - от 901-ва позиция нагоре, където се редят най-позорните оценки от матурите. 
Във втората стотица Русе участва с 4 гимназии, като с много добър са взели матурата в Първо частно СОУ /117 място/, СОУ за европейски езици /132 място/, СОУ с непосочено име /възможно е да е „Васил Левски“/ на 163 място. Добре стоят също и СОУ „Христо Ботев“ - 242 позиция с успех 4.311 и Училището по изкуствата на 286 място с 4.188. 
Най-слаби са резултатите на ПГ по транспорт, която остава 850-а с 3.150 за 33 зрелостници, ПГ по промишлени технологии /852 място/ с успех 3.143, показан от 55 ученика, и последна от русенските училища се класира професионалната гимназия в Бяла - тя е 884-а, като резултатът на нейните 26 ученика е 3.088.