По 15-20 подписки на граждани с искания за ремонт на улици пристигат при мен. Хората като видят, че съседната улица се преасфалтира, веднага правят подписка. Проблемът е огромен, защото десетки години не е правено нищо по улиците и тротоарите. Това каза кметът Пламен Стоилов, като припомни, че реалистичният срок за стартирането на голям ремонт на уличната мрежа е не по-рано от средата на 2017 година.
Той обясни, че за този ремонт ще са необходими милиони, които ще се харчат след обществена поръчка, тъй като това не е по силите на общинското предприятие „Комунални дейности“.
Трябва обаче преди това да има точен анализ за местата, които ще се обновяват, а в момента усилено се извършва именно тази оценка и анализ. Ще се ремонтират улици там, където е реконструирана ВиК мрежата, посочи един от критериите кметът. На база на анализа и оценката ще се извърши остойностяване на необходимите дейности и тогава ще се обяви обществена поръчка.