Русенската болница е една от петте в страната и единствената извън София, която ще тества пилотно системата за регистриране на пациенти с пръстови отпечатъци. Изпълнителният директор на най-голямото здравно заведение в областта д-р Иван Стоянов е дал преди време съгласие за участие в проекта, който приобщава Русе към големите здравни центрове.  Устройствата, които ще генерират уникален идентификационен номер, са доставени в болницата вчера, но все още не работят. Те са безплатни и са доставени от изпълнителя на договора със здравната каса - консорциум „Стемо“ - „Гама Консулт“. Очаква се въвеждането им да стане не по-късно от 26 юли, когато регистрацията чрез отпечатъци ще бъде внедрена в още 20 болници в страната.
По време на тестовия период петте болници няма да бъдат задължени да регистрират по новия начин всеки пациент. Задачата ще е единствено да се проследи работата на системата в реални условия и да се изчистят непредвидени грешки и недостатъци, за да работят гладко при официалното им въвеждане в експлоатация.