Имотните сделки в Русенско бележат лек ръст през второто тримесечие на годината, като огромната част от покупко-продажбите продължават да се плащат кеш. Това показват данните на Агенцията по вписванията за периода април-юни.
За периода са регистрирани 1488 сделки, което е с 41 или с 2,8% повече в сравнение с второто тримесечие на миналата година. Много по-съществен е ръстът при ипотеките - от 231 на 265 или увеличение с близо 15 на сто. Това от една страна индикира засилена активност на купувачите на имоти, но и показва, че все повече хора искат да се възползват от по-ниските лихви, за да рефинансират стари кредити. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти. Със сигурност обаче може да се каже, че повечето сделки се сключват без помощта на кредит и заем се използва при не повече от 1/6 от покупко-продажбите.
През второто тримесечие са регистрирани и 275 дарения на имоти.
Ръстът на сделките в Русе идва след отчетения спад през първото тримесечие, когато сделките намаляха до 1181 при 1232 през януари-март 2015 г. За цялото полугодие се отчита символичен спад с 10 продажби. 
Според данните на Агенцията по вписванията ситуацията в Русе прилича на тази в най-големите градове, където пазарът продължава устрема си нагоре. Темповете на ръст в София драстично превишават тези в Пловдив и големите черноморски градове Варна и Бургас. 
В София сделките за полугодието се увеличават с почти 18% спрямо първата половина на миналата година до 13 316. При ипотеките ръстът е още по-силен - над 28%, до 6 145. В Пловдив ръстът на сделките за полугодието спрямо първата половина на 2015 г. е доста по-умерен в сравнение със София - 2,7% до 7143 сделки. Ръстът на ипотеките обаче почти достига 14 на сто до 1714. Във Варна сделките се увеличават с 1,6% до малко под 5 хил., докато при ипотеките увеличението е 19% до малко над 1800. Най-слаб ръст на сделките от най-големите градове е регистриран в Бургас - само 0,4%.
Извън големите градове обаче картината на жилищния пазар не е особено розова. В по-малките областни градове като цяло сделките с имоти намаляват. Пазарът в по-малките областни центрове продължава да е спорадичен на фона на по-високата безработица, по-ниската заетост и влошените перспективи пред местните икономики. В тях броят на сделките пада с почти 6 на сто за периода януари-юни т.г. спрямо същия период на миналата година.