Купища боклуци са разхвърляни на една от основните площадки в лесопарка „Липник“, където неотдавна се проведе празникът „Под липите“. Пластмасови торбички и бутилки от напитки, картонени чинийки от угощенията, хартии и друга смет оставят впечатлението, че след масовото събиране на хора на празника след това някой е пропуснал да почисти. Затова пък вятърът разнася боклуците из гората и това подсилва усещането за изоставеност на лесопарка. 
А чувството за занемареност става напълно недвусмислено, обърне ли човек поглед към езерото с красивите лилии - те наистина са нацъфтели, но цялата водна повърхност е покрита с растението водна леща, която в разговорния език обикновено се нарича, макар и ботанически неточно, просто жабуняк.