Към момента няма данни, които да посочват конкретна заплаха за извършване на терористичен акт на територията на България.

Около това се обединиха българските власти на заседание на консултативната група по противодействие на тероризма към Съвета по сигурността при МС. Заседанието се проведе днес в Министерството на вътрешните работи, съобщиха от там.

Въпреки това, поради усложнената ситуация в Европа и в страните от Балканския регион, се запазват предприетите към момента мерки за сигурност на територията на страната. Същевременно службите за сигурност ще продължат активно да наблюдават и анализират състоянието на средата за сигурност.

В заседанието участваха представители на МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, ДАНС, МВнР, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и секретарят на Съвета по сигурността при Министерския съвет.

В хода на заседанието е обсъдена ситуацията в Европа и региона на Балканите, включително и в контекста на извършения в Ница терористичен акт.